Startsäit

Gala-Concert

Nächst wichteg Datumer:

Bëschrued: 21. Oktober Hämmelsmarsch
Brattert/Randschelt: 12. November Hämmelsmarsch

Grousbous: 26. November Cäciliendag
Mertzig: 26. November Concert

Grousbous: 2. Dezember Chrëschtmaart
Randschelt: 9. Dezember Chrëschtmaart